Zajímavé tituly
Portál SonoWorld

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Důležitá informace pro pořádné členy společnosti.

Na svém posledním zasedání rozhodla rada předsedů národních společností odměnit členy platící řádně příspěvky svých národních společností volným přístupem k 1. číslu European Journal of Ultrasound 2015, celému ročníku 2014 a celoročně k EFSUMB Newsletteru a to vše na webu EFSUMB. V letošním roce není tento přístup omezen podmínkou úhrady příspěvků a může si ho vyzkoušet kdokoliv na  http://www.efsumb.org/blog/ kde použije v pravém sloupci odkaz Access the EJU Web App >. Nad tímto odkazem si můžete přečíst více podrobností o podmínkách celé akce. V záhlaví Newsletteru je odkaz na jeho další dvě letošní čísla.

Pokud si tedy budete chtít zachovat tuto možnost i v příštím roce a budete mít uhrazen členský poplatek za rok 2015, zašlete mi prosím vaši E-mailovou adresu, na kterou vám bude po kontrole databáze členských poplatků zaslán sekretariátem EFSUMB přístupový klíč pro rok 2016.  Použijte prosím mou privátní adresu ladold@gmail.com a v předmětu uveďte EJU. Příjem zprávy vždy potvrdím. Na stejnou adresu mi můžete posílat veškerou korespondenci a změnová hlášení pro evidenci na sekretariátu společnosti.
Přeji vám všem úspěšné ultrazvukování a krásné léto 2015.
Ing. Ladislav Doležal, CSc.
Vědecký sekretář ČSUM

28.5.2015 - Ladislav Doležal