Zajímavé tituly
Portál SonoWorld
  • Superportál SonoWorld dává přístup k nejrůznějším zajímavostem ze světa ultrazvuku, zejména pak k videopřednáškám světových autorit.Člověk se zaregistruje, udá svoji emailovou adresou a nějaké heslo pod kterým se
  • Odkazy na zahraniční ultrazvukové společnosti World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology American Institute of Ultrasound in Medicine European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine & Biology
  • Odkazy na domovské stránky výrobců sonografů Analogic Corp. Ardent Sound ALOKA, Ltd. B-K Medical Biosound Esaote Boston Scientific CIVCO Medical Solutions Esaote Group Company

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Opět úspěch v Olomouci

zaznamenalo již třetí opakování kurzu “Ultrazvuk v rukou intezivisty a lékaře urgentní medicíny„ pořádaný pod záštitou naší společnosti firmou Visual Medicine s.r.o. ve dnech 6. až 9. března 2017. Kurz byl zaměřen především na získání praktických znalostí. Podařilo se vyškolit sedm lékařů z oboru anesteziologie a intenzivní medicína a jednoho z oboru plicní lékařství. Opět byl kladen velký důraz na praktickou výuku, při které si účastníci kurzu ověřovali své teoretické znalosti praktickou dovedností při vyšetřování dobrovolníků. Patologie byly prezentovány obrazovou formou, vyšetřované figurantky se jevily opět zdravé. 

Bližší informace včetně obrazové dokumentace z místa konání kurzu získáte na webu Visual Medicine s.r.o. .
Kurz byl významně podpořen naším kolektivním členem - firmou Electric medical service s.r.o., která zapůjčila sonografy pro praktickou část kurzu. Bez této pomoci by nebylo možno akci uskutečnit!
Další kurz se bude konat od 29. května 2017. Bližší informace získáte na webu Visual Medicine s.r.o.

18.3.2017 - Ladislav Doležal