Odborné kurzy a cvičení
SONODEN pro všechny zájemce o základní možnosti uplatnění sonografie v medicíně.
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství spolu s naší společností pořádá v Mariánských Lázních konferenci, jejíž součástí je

  "SONODEN"

  V Sobotu, 3. 11. 2018 

  Přístrojová technika obsluha a údržba
  Ing. Ladislav Doležal, CSc., LF UP, Olomouc
  Ultrasonografie v pediatrii – současné možnosti
  doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., FN Brno
  Kardiologie – se zaměřením na rizikové faktory 
  MUDr. Jozef Běňačka, Ph.D., Piešťany 
  Pohybový aparát
  doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., Brno
  Pohybový aparát, onkologie
  MUDr. Lukáš Pazourek, Brno
  Neurologie
  MUDr. Eduard Minks, Ph.D., FNUSA Brno
  Angiologie   
  MUDr. Iva Tomášková, Ph.D., Brno    
  Plicní problematika    
  MUDr. Rastislav Šimek, Zlín   
  Možnosti a limity abdominální sonografie   
  MUDr. Eva Kotulánová, FNUSA Brno   
  Urogenitální soustava  
  doc. MUDr. František Záťura, FN Olomouc   
  Urgentní medicína   
  MUDr. Milan Kocián,Visual Medicine, Olomouc

Zajímavé tituly
Portál SonoWorld

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

SONODEN pro všechny zájemce o základní možnosti uplatnění sonografie v medicíně.

Organizační informace: 
informace o registraci a možnostech ubytování naleznete na  www.konference.cstl.cz  
Kongresový poplatek za Sonoden: 900 Kč, členové ČSUM 800 Kč
Způsob platby: kartou, převodem či hotově na místě
Kontakt na pořadatele: AMCA, spol. s r.o., Vyšehradská 320/49, 120 00 Praha 2, amca@amca.cz, tel. 731 496 060
Po skončení akce proběhne členská schůze ČSUM - program bude upřesněn.
Aktuální změny možné - sledujte tento web!

7.10.2018 - Ladislav Doležal

Přílohy