Odborné kurzy a cvičení
SONODEN pro všechny zájemce o základní možnosti uplatnění sonografie v medicíně.
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství spolu s naší společností pořádá v Mariánských Lázních konferenci, jejíž součástí je

  "SONODEN"

  V Sobotu, 3. 11. 2018 

  Přístrojová technika obsluha a údržba
  Ing. Ladislav Doležal, CSc., LF UP, Olomouc
  Ultrasonografie v pediatrii – současné možnosti
  doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., FN Brno
  Kardiologie – se zaměřením na rizikové faktory 
  MUDr. Jozef Běňačka, Ph.D., Piešťany 
  Pohybový aparát
  doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., Brno
  Pohybový aparát, onkologie
  MUDr. Lukáš Pazourek, Brno
  Neurologie
  MUDr. Eduard Minks, Ph.D., FNUSA Brno
  Angiologie   
  MUDr. Iva Tomášková, Ph.D., Brno    
  Plicní problematika    
  MUDr. Rastislav Šimek, Zlín   
  Možnosti a limity abdominální sonografie   
  MUDr. Eva Kotulánová, FNUSA Brno   
  Urogenitální soustava  
  doc. MUDr. František Záťura, FN Olomouc   
  Urgentní medicína   
  MUDr. Milan Kocián,Visual Medicine, Olomouc

Zajímavé tituly
Portál SonoWorld

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dotazníková akce EFSUMB a aktuální informace.

Vážení členové ČSUM, 
sekretariát EFSUMB vás žádá o přispění do diskuze ke zlepšení budoucí úlohy a činnosti EFSUMB. Na připojeném odkazu naleznete krátký dotazník který prosím vyplňte do 31. prosince 2018. Zde otevřete dotazník! 
Vaše názory a připomínky jsou velmi důležité pro zlepšení vazby mezi ČSUM a federací EFSUMB, jejíž jste také členy. Ročně platí naše společnost členský příspěvek 7USD za každého člena. Využívejte možnosti, které vám toto členství skýtá! 
Na dalším odkazu můžete vidět strukturu rozdělení výdajů EFSUMB za rok 2018 (za 11 měsíců). Přehled výdajů.
Velmi zajímavou informací je statistika návštěvnosti webu EFSUMB. Kupodivu není Česká republika na posledním místě! Statistika návštěvnosti webu EFSUMB.

12.12.2018 - Ladislav Doležal