Odborné kurzy a cvičení
SONODEN pro všechny zájemce o základní možnosti uplatnění sonografie v medicíně.
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství spolu s naší společností pořádá v Mariánských Lázních konferenci, jejíž součástí je

  "SONODEN"

  V Sobotu, 3. 11. 2018 

  Přístrojová technika obsluha a údržba
  Ing. Ladislav Doležal, CSc., LF UP, Olomouc
  Ultrasonografie v pediatrii – současné možnosti
  doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., FN Brno
  Kardiologie – se zaměřením na rizikové faktory 
  MUDr. Jozef Běňačka, Ph.D., Piešťany 
  Pohybový aparát
  doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., Brno
  Pohybový aparát, onkologie
  MUDr. Lukáš Pazourek, Brno
  Neurologie
  MUDr. Eduard Minks, Ph.D., FNUSA Brno
  Angiologie   
  MUDr. Iva Tomášková, Ph.D., Brno    
  Plicní problematika    
  MUDr. Rastislav Šimek, Zlín   
  Možnosti a limity abdominální sonografie   
  MUDr. Eva Kotulánová, FNUSA Brno   
  Urogenitální soustava  
  doc. MUDr. František Záťura, FN Olomouc   
  Urgentní medicína   
  MUDr. Milan Kocián,Visual Medicine, Olomouc

Zajímavé tituly
 • Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích (2017) Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích (2017) - souhrn aplikací CEUS mimo vyšetření jater ke stažení. CEUS (kontrastní ultrasonografie) nabývá na významu a rozšiřuje
 • ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA V TĚHOTENSTVÍ A GYNEKOLOGII První vydání bylo rozebráno během několika týdnů a po třech letech vychází tato úspěšná monografie znovu a rozšířená o 20 kapitol, včetně ultrazvukové gynekologické problematiky.
 • Knížka o působení ultrazvuku na pacienta Knížka mezinárodního kolektivu autorů o různých aspektech využití ultrazvuku v medicíně počínaje otázkami měření kvality zobrazení sonografů přes hlediska bezpečnosti sonografie až po působení na
 • Sonografie hrudníku Digitální sonografický atlas v češtině pro pneumology, anesteziology a i jiné odbornosti (pediatrie, všeobecné lékařství, internisté, atd.). Pneumologický sonoatlas
 • Stručné repetitorium ultrasonografie Stručné repetitorium ultrasonografieAutor: I. Hrazdíra Vydavatel: Audioscan s.r.o. v roce 2003
 • Základní literatura Seznam doporučené základní literatury: Interventional Ultrasound Autor: Hans Henrik Holm, Jorgen Kvist Kristensen.Vydal : Munksgaard, Copenhagen, 186 stran.
Portál SonoWorld

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Sonografujete bezpečně??

Podívejte se na doporučené hodnoty doby trvání vyšetření v závislosti na intenzitě vyzařovaného ultrazvuku, vyjádřené tepelným indexem TI a mechanickým indexem MI. Platí pro všechny obory medicíny, ne jenom pro vyšetření těhotných! Hledejte v Odborné informace/Bezpečnost!

14.1.2012 - Ladislav Doležal