Zajímavé tituly
Portál SonoWorld

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Novinky


23.1.2018 POZOR! Důležitá informace pro zájemce o účast na EUROSON 2018

Ladislav Doležal - Studenti mají při přihlášení do 1.března 2018 (prodlouženo o měsíc) redukovaný účastnický poplatek na 50€!! Viz přiložené soubory. ... více »

23.10.2017 Ultrasonografie v Neonatologii - kurz ve Florencii - duben 2018

Ladislav Doležal - Praktické kurzy s limitovaným počtem účastníků. Kredity UEMS - European Union of Medical Specialist.  ... více »

31.5.2017 Nové informace o SWE a PoC-US

Ladislav Doležal - V sekci Odborné informace - Technické novinky naleznete nové informace od našeho kolektivního člena společnosti Medata v oboru elastografie příčnou vlnou (SWE) a o sonografu Clarius, který je vhodný pro akutní UZ diagnostiku (PoC-US). ... více »

18.3.2017 Opět úspěch v Olomouci

Ladislav Doležal - zaznamenalo již třetí opakování kurzu “Ultrazvuk v rukou intezivisty a lékaře urgentní medicíny„ pořádaný pod záštitou naší společnosti firmou Visual Medicine s.r.o. ve dnech 6. až 9. března 2017. Kurz byl zaměřen především na získání praktických znalostí. Podařilo se vyškolit sedm lékařů z oboru anesteziologie a intenzivní medicína a jednoho z oboru plicní lékařství. ... více »

27.7.2015 Přečtěte si zprávu o Dopplerovi v Banskej Štiavnici!!

Ladislav Doležal - V Bánskej Štiavnici byla za účasti významných osobností odhalena pamětní deska Christianu A. Dopplerovi.  V přiloženém souboru je o tom zpráva s obrazovou přílohou od Dr. Beňačky.  ... více »

28.5.2015 Důležitá informace pro pořádné členy společnosti.

Ladislav Doležal - Na svém posledním zasedání rozhodla rada předsedů národních společností odměnit členy platící řádně příspěvky svých národních společností volným přístupem k 1. číslu European Journal of Ultrasound 2015, celému ročníku 2014 a celoročně k EFSUMB Newsletteru a to vše na webu EFSUMB. V letošním roce není tento přístup omezen podmínkou úhrady příspěvků a může si ho vyzkoušet kdokoliv  ... více »

9.8.2012 Vítejte na stránkách ČSUM

Ladislav Doležal - Vítejte na stránkách České společnosti pro ultrazvuk v medicíně. Naše společnost slouží všem uživatelům ultrazvuku v medicíně již od poloviny 70. let minulého století. V současné době probíhá rekonstrukce těchto webových stránek za účelem lepší dostupnosti odborných informací a zlepšení komunikace mezi členy společnosti. Pro naši práci uvítáme všechny vaše připomínky a podněty. ... více »

14.1.2012 Sonografujete bezpečně??

Ladislav Doležal - Podívejte se na doporučené hodnoty doby trvání vyšetření v závislosti na intenzitě vyzařovaného ultrazvuku, vyjádřené tepelným indexem TI a mechanickým indexem MI. Platí pro všechny obory medicíny, ne jenom pro vyšetření těhotných! Hledejte v Odborné informace/Bezpečnost! ... více »

14.1.2012 Pozor na nevhodný kontaktní gel!!

Ladislav Doležal - V poslední době se množí případy poškození laminace ultrazvukových sond i terapeutických hlavic  působením agresivních kontaktních gelů. Ve většině případů je to způsobeno nevhodnými desinfekčními a stabilizačními přísadami v gelech. Nepoužívejte proto gel, který ve svém návodu připouští možnost podráždění pokožky, i kdyby byl velmi levný. Nová sonda je podstatně dražší!! ... více »

30.1.2011 Obrazové zpravodajství z Babákovy přednášky prof. MUDr. Ivo Hrazdiry, Dr.Sc.

Ladislav Doležal - Otevřete si prosím přílohu. ... více »