SONODEN
  • Ultrazvuk v terapii - zpráva z konference ISTU a EUFUS Ve dnech 12. – 15. června 2019 se konala v Barceloně spojená konference dvou společností : ISTU (International Society for Therapeutic Ultrasound) a EUFUS ( European Focused Ultrasound
  • Euroson 2019 Ve dnech 30.5.-1.6. proběhl ve španělské Granadě kongres Evropské společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB) Euroson 2019. Zprávu ke stažení naleznete v příloze. 
  • INFORMACE PRO ČLENY CSUM Každý člen ČSUM platící řádně členský poplatek je zároveň i členem EFSUMB. V současné době je našim členům, kteří mají zaplacen poplatek za rok 2019, rozesílán certifikát o členství v EFSUMB (viz
  • EFSUMB E-Letter 2018 - Issue 3 - Sept-Oct je k dispozici Na odkazu http://www.efsumb.org/blog/efsumb-e-letter-2018-issue-3 je dostupný v angličtině. Obsahuje souhrn EUROSONU2018, WFUMB/EFSUMB společné vebináře on-line a další informace.
  • Co viděli a slyšeli naši členové na kongresu EUROSON2018 v Poznani. Přečtěte si v příloze. Příští EUROSON bude od 29. května do 1. června 2019 ve španělské Granadě!!
  • Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích (2017) Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích (2017) - souhrn aplikací CEUS mimo vyšetření jater ke stažení.  Doporučení EFSUMB pro použití CEUS v mimojaterních aplikacích
  • Nové informace o SWE a PoC-US V sekci Odborné informace - Technické novinky naleznete nové informace od našeho kolektivního člena společnosti Medata v oboru elastografie příčnou vlnou (SWE) a o sonografu Clarius,
  • Přečtěte si zprávu o Dopplerovi v Banskej Štiavnici!! V Bánskej Štiavnici byla za účasti významných osobností odhalena pamětní deska Christianu A. Dopplerovi.  V přiloženém souboru je o tom zpráva s obrazovou přílohou od Dr. Beňačky. 
  • Vítejte na stránkách ČSUM Vítejte na stránkách České společnosti pro ultrazvuk v medicíně. Naše společnost slouží všem uživatelům ultrazvuku v medicíně již od poloviny 70. let minulého století.
  • Sonografujete bezpečně?? Podívejte se na doporučené hodnoty doby trvání vyšetření v závislosti na intenzitě vyzařovaného ultrazvuku, vyjádřené tepelným indexem TI a mechanickým indexem MI.

SONODEN pro všechny zájemce o základní možnosti uplatnění sonografie v medicíně.

Česká společnost tělovýchovného lékařství spolu s naší společností pořádá v Mariánských Lázních konferenci, jejíž součástí je

"SONODEN"

V Sobotu, 3. 11. 2018 

Přístrojová technika obsluha a údržba
Ing. Ladislav Doležal, CSc., LF UP, Olomouc
Ultrasonografie v pediatrii – současné možnosti
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., FN Brno
Kardiologie – se zaměřením na rizikové faktory 
MUDr. Jozef Běňačka, Ph.D., Piešťany 
Pohybový aparát
doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., Brno
Pohybový aparát, onkologie
MUDr. Lukáš Pazourek, Brno
Neurologie
MUDr. Eduard Minks, Ph.D., FNUSA Brno
Angiologie   
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D., Brno    
Plicní problematika    
MUDr. Rastislav Šimek, Zlín   
Možnosti a limity abdominální sonografie   
MUDr. Eva Kotulánová, FNUSA Brno   
Urogenitální soustava  
doc. MUDr. František Záťura, FN Olomouc   
Urgentní medicína   
MUDr. Milan Kocián,Visual Medicine, Olomouc

15.6.2018 - Milan Kocián