SONODEN

SONODEN pro všechny zájemce o základní možnosti uplatnění sonografie v medicíně.

Česká společnost tělovýchovného lékařství spolu s naší společností pořádá v Mariánských Lázních konferenci, jejíž součástí je

"SONODEN"

V Sobotu, 3. 11. 2018 

Přístrojová technika obsluha a údržba
Ing. Ladislav Doležal, CSc., LF UP, Olomouc
Ultrasonografie v pediatrii – současné možnosti
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., FN Brno
Kardiologie – se zaměřením na rizikové faktory 
MUDr. Jozef Běňačka, Ph.D., Piešťany 
Pohybový aparát
doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc., Brno
Pohybový aparát, onkologie
MUDr. Lukáš Pazourek, Brno
Neurologie
MUDr. Eduard Minks, Ph.D., FNUSA Brno
Angiologie   
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D., Brno    
Plicní problematika    
MUDr. Rastislav Šimek, Zlín   
Možnosti a limity abdominální sonografie   
MUDr. Eva Kotulánová, FNUSA Brno   
Urogenitální soustava  
doc. MUDr. František Záťura, FN Olomouc   
Urgentní medicína   
MUDr. Milan Kocián,Visual Medicine, Olomouc

15.6.2018 - Milan Kocián