Výbor společnosti

s platností od 6. 6. 2007  

Předseda
Místopředseda

Doc. MUDr. František Záťura, PhD.
prim. MUDr. Eva Kotulánová

Vědecký tajemník Ing. Ladislav Doležal, CSc.
Pokladník Ing. Ladislav Doležal, CSc.
Členové Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

MUDr. Stanislav Houštěk

Čestný člen výboru


prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

Bývalý předseda

prim. MUDr. Eva Kotulánová


Adresář výboru 

Doc. MUDr. František Záťura 
předseda
Urologická klinika FN Olomouc 
I.P.Pavlova 6 
775 15 Olomouc 
E-mail:  fz@medkonsult.cz

Prim. MUDr. Eva Kotulánová 
místopředsedkyně  
Odd.UZ diagnostiky KZM 
FN u sv.Anny v Brně 
Pekařská 53  
65691 Brno 
tel.543183080 
E-mail: eva.kotulanova@fnusa.cz

Ing. Ladislav Doležal, CSc. 
vědecký tajemník a pokladník 
Lékařská fakulta UP Olomouc 
Hněvotínská 3,
775 15 Olomouc
Tel: 585632114 
E-mail: ladol@tunw.upol.cz

Prof.MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc. 
čestný člen výboru  
Odd.UZ diagnostiky KZM 
FN u sv.Anny v Brně 
Pekařská 53  
65691 Brno 
E-mail: ihrazdira@seznam.cz

Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. 
člen výboru  
Gyn.por. Klinika  
Apolinářská 18 
128 00 Praha 2 ; 
E-mail: calda@gynstart.cz

MUDr. Stanislav Houštěk  
člen výboru  
Dětské oddělení  
Nemocnice Pelhřimov
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
E-mail: shoustek@hospital-pe.cz

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. 
člen výboru  
NZZ ortopedická ambulance 
Velkopavlovická 9 
628 00  Brno
E-mail: lhrazdira@volny.cz

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. 
člen výboru  
KDR PDM,  Černopolní 9
FN Brno 
625 00 Brno 
E-mail: j.skotakova@post.cz

24.5.2017 - Ladislav Doležal