Výbor společnosti

s platností od 23. 1. 2018

  

Předseda
Místopředseda

Doc. MUDr. František Záťura, PhD.
prim. MUDr. Eva Kotulánová

Vědecký tajemník Ing. Ladislav Doležal, CSc.
Pokladník Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Členové

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Čestný člen výboru
MUDr. Milan Kocián

prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

Adresář výboru 

Doc. MUDr. František Záťura 
předseda
Urologická klinika FN Olomouc 
I.P.Pavlova 6 
775 15 Olomouc 
E-mail:  fz@medkonsult.cz

Prim. MUDr. Eva Kotulánová 
místopředsedkyně  
Odd.UZ diagnostiky KZM 
FN u sv.Anny v Brně 
Pekařská 53  
65691 Brno 
tel.543183080 
E-mail: eva.kotulanova@fnusa.cz

Ing. Ladislav Doležal, CSc. 
vědecký tajemník a pokladník 
Lékařská fakulta UP Olomouc 
Hněvotínská 3,
775 15 Olomouc
Tel: 585632114 
E-mail: ladol@tunw.upol.cz

Prof.MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc. 
čestný člen výboru  
Odd.UZ diagnostiky KZM 
FN u sv.Anny v Brně 
Pekařská 53  
65691 Brno 
E-mail: ihrazdira@seznam.cz

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
člen výboru 
NZZ ortopedická ambulance
Velkopavlovická 9
628 00  Brno
E-mail: lhrazdira@volny.cz

MUDr. Milan Kocián
člen výboru
Visual Medicine s.r.o.
Jiráskova 122/11
779 00 Olomouc
E-mail: milan@visualmedicine.cz 

31.1.2018 - Ladislav Doležal