Kontakt

 Česká společnost pro ultrazvuk 

Vědecký tajemník Ing. Ladislav Doležal, CSc.
tel. +420 585 632 114, ladol@tunw.upol.cz 
Kontaktní adresa Ústav lékařské biofyziky
Lékařská fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3, 775 15  Olomouc

Československá biologická společnost

Předseda

Vědecký tajemník
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. vmornst@med.muni.cz

Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D..
tel. +420 549 496 876, on.slaby@gmail.com
Sekretářka, účetní Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
tel. +420 549 497 574, info@icsbs.cz

Kontaktní adresa:

Webstránky:
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00, Brno 

http://www.icsbs.cz

1.2.2018 - Ladislav Doležal